Referanser


REFERANSELISTE

 NR= Oppdrag nr.

REG.DAT.= Datering for mottatt oppdrag        

AREAL= Bruksareal el. tilsv. i m², planområde i dekar (da)

UTFØRT ARBEID= Hvor langt arkitekten har ført prosjektet (forutgående. faser iflg. Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse, NPA er da utført)

R= Reguleringsplan

B= Bebyggelsesplan

 

 

 

 

           

NR

TYPE PROSJEKT, OPPDRAGSGIVER, STED

 

REG. DAT.

 

KOSTNAD

inkl.mva.

AREAL

UTFØRT ARBEID

181

«Fjordstove» Muritunet behandlingssenter, Valldal

14.02.00

 

105

Byggemeld, forenkla arbeidstegn.

182B

Bebyggelsesplan for Blindheimsentret, Ålesund

13.04.00

 

11da

Planskisse

183

Norddal Elverk, tilbygg, Valldal

27.04.00

 

200

Skisseprosjekt

184

Skåthaugen, felt E, 8 boliger, kjede/horisontaldelt

24.07.00

 

800

Arbeidsteikn. m/detaljer

185

Barnehage, 3 avd., Skåthaugen, felt S

18.10.00

 

512

Detaljprosjekt (totalentrepr.)

186

4-mannsbolig, Mulelia, Ålesund

15.11.00

 

320

Arbeidsteikn./detaljer

187

Enebolig type A3, Skåthaugen felt L, Ålesund

03.04.01

 

211

Arbeidsteikn.

188

Sentrum (Vikedalen) Barnehage, Sykkylven

03.07.01

 

350

Fullt oppdrag, anbud. Ferdigstilling

189

Veslefrikk Barnehage, Spjelkavik

06.07.01

 

510

Detaljprosjekt (totalentrepr.)

190

Tilbygg/garasje Stephansen, Ålesund

13.08.01

 

80

Skisseprosjekt

191

Fryselager, Valldal Grønt, Valldal

16.11.01

 

360

Arbeidsteikn./detaljer

192

Tilbygg Salen, Langevåg

04.01.02

 

70

Illustrasjonskisser

193R

Reguleringsplan Aurelia 2, Sykkylven

14.01.02

 

50da

Kommunal eigengodkj.

194

Ellingsøy Barnehage, Ålesund

11.04.02

 

510

Detaljprosjekt (totalentrepr.)

195R

Skarpetegane boligområde, Ålesund

29.05.02

 

25da

Kommunal eigengodkj.

196

Enebolig, Asbjørnsen/Kylling, Sykkylven

10.07.02

 

290

Detaljprosjekt m/skjema, konstr.det., beskr.m.beregn

197

Tilbygg Jarle Svindseth, Sykkylven

09.09.02

 

13,5

Forenkl. arbeidstegn.

198

Hyttetilbygg, Solveig og Petter Klungsøyr, Vestfold

19.09.02

 

34

Forprosjekt

199

Helland Barnehage, Vestnes

14.10.02

 

443

Konkurranseprosjekt

200

Norddal Næringshage, Valldal, Norddal komm.

23.10.02

 

1100

Skisseprosjekt

201

Aure Næringspark, Sykkylven

08.11.02

 

3314

Forprosjekt

202B

Hotelltomta, bebyggelsesplan, Sykkylven

14.11.02

 

9,5da

Plankart m/føresegner

203

Heistilbygg, Blindheimsentret, Ålesund

02.12.02

 

25

Detaljprosjekt

204

Jendem Barnehage, Fræna

02.12.02

 

367

Detaljprosjekt

205

Handicaptilkomst, Ikornnes kyrkje, Sykkylven

19.03.03

 

-

Plan/perspektiv

206

Loftsetasje, Holenhuset, Sykkylven

24.03.03

 

112

Skisseprosjekt

207

Tilbygg Valldal Grønt AS; Norddal

27.03.03

 

127

Skisseprosjekt

208

Skarpetegane boligomr., Ålesund, felt B1, B2

23.04.03

 

750

Konseptutvikling

209

Hyttetilbygg, Gjerde, Fjellseter, Sykkylven

20.05.03

 

16

Konseptutv.

210B

Bebyggelsesplan, del av B/F/K, Reg.plan Rv-60-Aure sentrum, Sykkylven komm.

17.06.03

 

12,6 da

Planforslag

211

Roalds Hotell, Sykkylven

27.06.03

 

1000

Konseptutvikling

212

Skåthaugen boligomr. felt M, Ålesund, boliger type H1,2/C1/F1,2

30.06.03

 

1270

Byggemeldingstegninger, detaljprosjekt på gang

213

Tilbygg/ombygging Bjørnøy, Urke, Ålesund

02.09.03

 

19

Planforslag

214

Skarpetegane boligomr., Ålesund, felt B3 boligblokker

08.09.03

 

1350

Detaljprosjekt

215

2 eneboliger m/carport, Bjørkavåg, Sula

06.02.04

 

300

Forprosjekt

216R

Reguleringsplan E. Christiansen, Skarpeteg., Ålesund

29.03.04

 

6 da

Kommunal egengodkj.

217

Paviljonger, Fagerlia VGS, Ålesund

27.05.04

 

180

Byggemeldingstegn.

218

Tennfjord Barnehage, Tennfjord, Haram komm.

01.07.04

 

513

Detaljprosj. m/anbudsdok. Ferdigstilling

219

Tomannsboliger, Skåthaugen felt L, tomt 1 og 3

02.09.04

 

520

Detaljprosjekt

220

Glassgang, Bankplassen, Sykkylven

08.11.04

 

-

Konsept

221

Giske Barnehage, Planor Bolig AS

23.09.04

 

552

Detaljprosjekt (totalentrepr.)

222R

Regulering, hytteomr. Steinslien, Hundeidvik

12.11.04

 

9,5da

Planforslag m/føresegner Kommunal eigengodkj.

223

Kyrkjelydshus, Stranda, (Stranda Sokneråd v/Magnus Sæth)

08.12.04

 

495

Detaljprosjekt m/anbudsinnhenting, ferdigstilling

224

Hovdebygda barnehage, Ørsta kommune

25.01.05

 

557

Detaljprosj. m/anbudsdok.Ferdigstilling

225

Tilbygg, Vikedalen Barnehage, Sykkylven komm.

21.04.05

 

261

Detaljprosj. m/anbudsdok.Ferdigstilling

226

Hytte, Håskjold, Bjorli

11.05.05

 

95

Detaljprosjekt

227

Ombygging Bjarne Frosterud, Sykkylven

20.05.05

 

-

Skisseprosjekt

228

Høglager, Ekornes ASA, Sykkylven

27.04.05

 

1800

Skisseprosjekt

229

Ombygging, Hallvard Solevåg, Sula

27.06.05

 

95

Skisseprosjekt

230

Naust/fritidsbolig Østvik, Kvinnherad

30.06.05

 

54

Skisseprosjekt

231

Tomtealternativ for Rådhus, Sykkylven

14.09.05

 

-

Illustr.plan og notat

232

2-mannsbolig, Skåthaugmarka 21A/21B, Åles.

11.11.05

 

260

Detaljprosjekt

233R/B

Skarpetegane boligomr. Ålesund,felt B4,B5 og B6

13.12.05

 

8,6 da

Bebyggelsesplan/reg.endr.

234

Tilbygg bolig, Breiby/Kjerstad, Lepsøya

24.02.06

 

64+77

Detaljprosjekt m/skjema, detaljer

235

Garasje, Idar Rotnes, Sykkylven

08.05.06

 

43

Byggemeldingstegn.

236

Småbarnsavd. Skåthaugen Barnehage, Ålesund

09.05.06

 

240

Skisseprosjekt

237B

Bebyggelsesplan H22, Reg.pl.  Nysetervatnet, Sykkylven

12.06.06

 

28 da

Planforslag

238

Valle Barnehage, tilbygg, Skodje kommune

10.08.06

6 mill.

240

Detaljprosj. m/anbudsdok. Ferdigstilling

239

Ellinggarden bustadområde , Sykkylven, type 2BI, 2B II, 4B

24.08.06

 

1240+1654

Forprosjekt (2894)Detaljprosj. 1. og2.byggesteg

240

Skarpetegane boligomr. Ålesund, felt B5, boligtyper E5,F5,G5, carport, Planor Bolig AS

30.08.06

 

1153

Detaljprosjekt

241

Brattvåg Barnehage BA, ombygging(Brattvåg Barnehage v/ Elisabeth B. Syversen)

31.08.06

 

-

Arbeidstegninger 1:50

242

Nørve Barnehage, Ålesund, Planor Bolig AS (Totalentr. Planor Bolig AS v/Ståle Gjære)

18.10.06

11,6 mill.

460

Detaljprosjekt (totalentrepr.)

243

Vikedalen Barnehage, gjenoppbygg.(2)+2 avd. (Sykkylven kommune v/Steinar Klokk)

04.01.07

7,5 +7 mill.

343

Det.prosjekt,kontrahering Ferdigstilling

244

Enebolig Aambø, Eidsnes, Sula

16.08.07

 

300

Skisseprosjekt

245

2 eneboliger i kjede, Fremmerholen, Ålesund

16.08.07

 

320

Arbeidstegn. m/skjema, detaljer

246

Boliger, Krikane, Eidsnes, Ellinggarden AS

16.08.07

 

450

 

247

Eneboliger, Skarpetegane B8, Planor AS

30.08.07

 

684

Forprosjekt, arb.tegn. Tomt  38,39,40,41

248

Firemannsbolig, Skarpetegane B2, Planor AS

19.09.07

 

360

Forprosjekt, arb.tegn.

249

Blokkbebyggelse, Skarpetegane B4, Planor ASType B4-1 og B4-2

01.11.07

 

1350

Byggemeldingstegn.

250

Bustader, Knutgarden, Sykkylven

31.10.07

 

-

Planskisse

251

Tilbygg Giske Barnehage (3)+1 baser (Giske kommune v/Hilde Nyvold)

22.11.07

 

73

Skisseprosjekt

252

Tilbygg Tennfjord Barnehage (3)+1 baser(Totalentr. HI-Bygg AS v/Rolf Rønnestad, Åles.)

16.04.08

2,9 mill.

174

Detaljprosjekt for totalentreprise

253

Eneboliger, Skarpetegane B9, Planor Bolig AS

14.05.08

 

154

Byggemeldingstegn. Tomt 44

254

Utleigeboliger Breivikvegen, Holen Bygg AS, Totalentrepr. konkurranse

20.10.08

 

953

Skisseprosjekt, innstilt som nr.2

255

Utleigeboliger Breivikvegen, Planor Bolig AS, Totalentrepr. konkurranse

30.10.08

 

883

Skisseprosjekt, innstilt som nr.8

256

Plan- og designkonkurranse, Hatlehol kyrkje, Ålesund

Nov.08

 

2.321

Konkurranseprosjekt

257

2 stk Firemannsboliger i Myrabakken 21, Planor Bolig AS

19.12.08

 

839

Arbeidstegninger

258

Enebolig Therese, Simon Pedersen,

10.02.09

 

240

bYGGEMELDINGSTEGNINGER

259

Uthus Speiderbo, Sykkylven

19.02.09

 

40

Arbeidstegninger m/skjema

260

Gjermundnes vgs. Opprustning, M & R Fylke(Totalentreprise Christie & Opsahl AS)

09.03.09

19,8 mill.

-

Detaljprosjekt 2 byggetrinn, ferdigattest

261

Brannstasjon Vestnes, Christie & Opsahl AS, Totalentrepr. konkurranse

17.03.09

 

500

Skisseprosjekt

262

Kontorbygg Holssletta 2, ombygging

19.03.09

 

-

Planendring

263

Enebolig Døving, Åse, Ålesund

21.04.09

 

300

Konseptutvikling

264

2 stk 2 Mannsboliger, Skarpetegane B6, Åles. Planor Bolig AS

20.04.09

 

294 x2

Arbeidstegn.

265

Situasjonsplan m/ boligtyper, Bjørkavollen, Ålesund,  Planor Bolig AS

30.06.09

 

7 da 2800

Konseptutvikling beb. plan og boligtyper

266

3 omsorgsbustader, Skodje kommune(Skodje kommune v/Nils Holten)

18.08.09

4,1 mill.

173

Det.pro. m/anb.materiale generalentreprise, ferdigattest

267

Kons. boligbebyggelse Rørstadvegen, Hatlane, Ålesund, Planor Bolig AS

07.12.09

 

1077

Arbeidstegninger

268

Solevåg bedehus/grendahus, Sula

08.02.10

 

375

Kalkyle, utredning

269

Leilighet, Ivar Jan Langlo, Stranda

21.04.10

 

155

Søknadststegninger bruksendring

270

Garasje, Frode Berg, Borgundvegen 559, Åles.

07.06.10

 

40

Søknadstegninger

271

Orreneset Ungdomssenter, Påbygg, Fjellseter

07.06.10

 

230

Skisseforslag

272

Tibygg, Anders Roald, Sykkylven

13.08.10

 

31

Skisseforslag

273

Boliger på Skarpetegane B10-48, Planor Bolig

19.08.10

 

 158 x 4

Skisseforslag

274

Solevåg skule og fleirbrukshall, Christie & Opsahl AS (totalentr.konkurranse)

20.09.10

 

3300

Skisseforslag

275R

Reguleringsplan for Vanton Eiendom AS, Solnørdalen, Ørskog kommune

23.09.10

 

35 da

Godkjent Reguleringsplan

276

Tilbygg Agnar Wullum, Skogvegen 74, Sykkylven

11.10.10

 

57

Arbeidsteginger m/skjema

277

Tilbygg/ombygging Haugen skule, Eid kommune

27.10.10

14,4 mill.

390 +140Omb.

Det.pro.,anb.materiale, ferdigattest

278

Ombygging, Einehaugane 3, Sykkylven

Nov.10

 

60

Søknadstegninger, ansv. søker til ferdigattest

279

2 eneboliger i kjede, Hatlane, Ålesund

06.01.11

 

423

Konseptutvikling

280

Ombygging av Gnr./Bnr. 18/77, Nygård/Hjorthol, Vik, Sykkylven

25.01.11

 

300

Forprosjekt med klarering av byggetillatelse

281

Tilbygg/garasje Tor Mørkeseth, Sykkylven

28.01.11

 

52

Forprosjekt, Innvilga rammesøknad

282

Tilbygg Vik Barnehage, Sykkylven

30.03.11

 

301

Konseptutvikling

283

Ombygging av Gnr./Bnr. 23/165, Skjortnes/Drabløs, Straumgjerde

18.04.11

 

----

Forprosjekt m/alternativ

284

Bolig Lingaas, Gnr./Bnr. 54/181 Tørla, Ålesund

16.05.11

 

170

Arbeidstegninger m/skjema og detaljer. Ferdigattest

285R

Reguleringsplan Hevsdalen, Brødr. Aursnes AS

06.06.11

 

6,3 da

Godkjent Reguleringsplan

286R

Reguleringsplan Gimsdalen, Vik grunneigarlag

07.06.11

 

35,2 da 

Godkjent Reguleringsplan

287

Tilbygg/ombygging Hallstein Lillevik, Sykkylven

17.06.11

 

 ----

Oppdat.tegn. eks. bygning

288

Tilbygg/ombygging Omvik, Skåthaugen, Ålesund

05.07.11

 

15

Konseptutvikling

289

Omsorgsboliger, Hatlasvingen, Planor Bolig AS Totalentrepr. konkurranse

02.09.11

 

702

Arbeidstegninger m/konstr.detaljer. Ferdigstilt

290

Brannstasjon, Sykkylven kommune

12.10.11

 

707 

Revidert skisseprosjekt m/beskrivelse

291

Enebolig Leif M. Klakken, Nedre Åsemulvegen 5, Ålesund

28.10.11

 

234

Rammesøknad

292

Tomannsbolig gnr./bnr. 6/44, Emblem, Ålesund

29.11.11

 

216 

Rammesøknad 2, Ferdigattest

293

Enebolig m/gar. Ronny Myrnes, Sykkylven

01.12.11    297 Arbeidstegninger m/skjema og detaljer. Midl..tidig brukstillatelse
294 

Enebolig  m/garasje Vegsund, Skaretoppen 35, Ålesund 

20.12.11   244 Arbeidstegninger m/skjema og detaljer. Ferdigattest
295

Sentrumsgård Strømme Eiendom AS, Storgt., Sykkylven

26.01.12    2200 Rammesøknad godkjent
296

Myrehagen Eiendom, Kyrkjevegen 59, Sykkylven

25.01.12   234 Plantegn. brannteknisk
297

Atelier Kjemphol

31.01.12   112 Plantegn.
298

Tilbygg Langva, gnr./bnr.47/56, Vestre Hatlaåsen 8, 6016 Ålesund

02.05.12  

---- 

Søknadstegninger m/søknad
299

Riksheim kraftverk, Sykkylven, for Christie & Opsahl AS

15.05.12   159 Forprosjekt, Utomhusplan. Ferdigstilling
300R Detaljregulering H. Haugen, Ellingsøy, Ålesund kommune 04.07.12      __

Oppstartmelding

301

Tilbygg Odd Ulvestad, Fjordv.24, Sykkylven

06.07.12       __ 3 alternativer skisseforslag
302 Boliger, Årøråket, Molde, Planor Bolig AS  18.09.12    1120

Arbeidstegninger. Midl.tidig brukstillatelsem/ett-trinns søknad

303 2M-bolig Hatlane, Ålesund, Planor Bolig AS 05.11.12    288

Arbeidstegninger m/detaljer

304

Garasje m/bruksrom, S. Liaskar, Heiane 17, 6230 Sykkylven

28.01.13   140 Arbeidstegninger m/detaljer
305

Påbygg, Johansen Fure, Nakkegt. 38, 6230 Sykkylven

05.03.13   103 Skisseprosjekt
306

Boliger Vegsundbakken 36, Planor Bolig AS

05.04.13   810 Tegningsmateriale til rammesøknad
307

Hytte, Ivar J. Langlo, Stranda

08.07.13   50 Skisseprosjekt. Forhåndskonferanse
308

Frontparti, Sykkylven Kyrkje

16.09.13   77 Skisseprosjekt. Oppfølging til ferdigstilling
309

Tilbygg Jens Kr. Iversen, Skåtadalen 113, Åles.

26.09.13   103 Godkjent rammesøknad
310

Tilbygg Bastian Weiberg-Aurdal, Sykkylven

28.09.13   ---- Alt. forslag
311

Tilbygg Ullavik Barnehage, Sykkylven

09.10.13    282 Foreløpig skisseprosjekt
312 Parkeringskjeller Lidvar Aure, Sykkylven 11.11.13   380 Skisseprosjekt
313 Bolig, Erling Ekornes, Sykkylven 26.11.13   195 Skisseprosjekt
314 Boliger i Ratvika, "Den lille Hage", Planor Bolig AS 09.01.14   1945

Søknads-/arbeidstegninger, delvis detaljering/oppfølging

315 Boliger i Rørstadvegen 15,17, Planor Bolig AS 08.04.14   467 Søknads-/arbeidstegn., gitt igangsettingstillatelse
316 Ombygging Helge B. Standal 14.04.14   179 Forenkl. arbeidstegninger
317 Fasadeendring Urtegård, Sykkylven 20.10.14   ---- Plan-/fasadetegn. m/skjema
318 Tilbygg Thuen, Skåtamyra 40, Ålesund 31.03.15   16 Søknadstegninger
319 Tilbygg/ombygging Tennfjord barnehage 24.04.15   39+ omb. Planskisse
320 Garasje Slyngstad, Ura 67, Sykkylven 30.04.15   46 Forprosjekt
321 Garasje Valderhaug, Klipevegen 53, Sykkylven 07.05.15   46 Situasj.plan, disp. søknad

322

Fritidsbolig Rolf Håberg, Glomset, Skodje

08.10.15   110 Skisseprosjekt
323 Tilbygg Bjerkaas Holen, Prestvannvegen 20, 9011 Tromsø 11.02.16   15

Skisse, arb.tegn.

324 Tilbygg veranda/(bod) Breivik, Janbakkane 12, 6230 Sykkylven 09.04.16   5 Skisse