Om firmaet

 

Firmaet blei stifta i 1983, med tilholdssted Sykkylven kommune, nabokommune til Ålesund.

Firmaet har håndtert oppdrag av typen reguleringsplaner, samt prosjektering av konsentrert boligbygging, skolebygg, barnehager og kirkelige bygninger, reiselivs- og næringsbygg. En har dessuten hatt mange oppdrag av typen eneboliger, fritidsboliger, tilbygg/ombygging. Det er oppnådd premier i arkitektkonkurranser, tildeling av byggeskikkpriser, deltakelse og seire i totalentreprisekonkurranser i samarbeid med entreprenør. En er også kjent med rehabiliteringsoppdrag.

 

Faglig målsetting :

En prioriterer det faglige synspunktet at plan- og bygningsprosjekter befinner seg i skjæringspunktet mellom tidsaktuell plan- og arkitekturtenkning og respekt for lokal stedskarakter.

Målsettinga er å være et pålitelig og solid kontor innen arkitekturfaget. Ønsket er gjennom engasjert arkitektur å ivarteta helheten i utforming av mindre og større prosjekter til beste for byggherren og det omgivende miljø. Alt arbeid som utføres på kontoret skal være av høg standard. Målet er arkitektonisk kvalitet og god faglig utførelse i overensstemmelse med krav i lover og forskrifter, samt at kundens krav nedfelt i romprogram og kontrakt blir overholdt fra planlegging til ferdig bygg.

 

Kvalitetssystem, software, godkjenning :

Det er et grunnleggende prinsipp at kontoret er fagmessig ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid.

Kontorets kvalitetssystem er basert på ”MAKS10” utarbeida av Arkitektbedriftene i Norge, og til prosjektering benyttes DAK – programmet ArchiCAD versjon 18.0, som er 3D – basert. Kalkulasjonsprogram er HolteProsjekt Budsjett og til bygningsmessige beskrivelser benyttes programmet FocusAnbud.

Firmaet har Sentral godkjenning  som Ansvarlig søker og Ansvarlig prosjekterende av Arkitektur i tiltaksklasse 2 fra Direktoratet for Byggkvalitet.

 

Kapasitet / bemanning :

Siv.ark. MNAL Odd Holen

Ingeniør Tor Straume (tilknytta medarbeider på freelance-basis)

 

Hittil ansatte :

April, 1997: Tekn.tegner Cathrin Ljøsne Næss

August – oktober, 2002: Arkitektstudent Andrea Krämer

Mars – april, 2003:          ------------------- II -------------------

Februar – juli, 2005: Arkitektstudent Jonny Klokk

Okt. 2009 – Des., 2011: Siv.ing. Jacek Moczadlo