CV

Sivilarkitekt Odd Holen

MNAL/Dr.ing.

Furevegen 2, 6230 Sykkylven

Tlf. 91795711

e-mail: holenark@broadpark.no

 

CURRICULUM VITAE

 

PERSONALIA

Navn: Odd Holen 

Fødselsår/ -sted: 1947, Sykkylven 

Adresse: Kontor og Bolig: Furevegen 2, Vikedalen, 6230 Sykkylven

                 

UTDANNING

Eksamen artium:

1966, Ålesund Gymnas 

Eksamen, NTH:

Det store eksamensarbeidet, Institutt for Byggekunst, Arkitektavd., des.1971

”Flere boliger på Bakkaune”

Dr.ing., NTH:

Dr.ing. m/hovedfag Byggekunst, disputas, den 20. sept. 1994

Avhandling med tittel: "Næringsbygg i bygdemiljø - eit arkitekturproblem"

Hovedfaglærer: Prof., sivilarkitekt Berent A. Moe,  Faglig rådgiver: Prof., dr.ing. Arvid Strand

Tema for prøveforlesing:

”Korleis kan det skapast betre lokalsamfunn i Norge gjennom arkitektur og planlegging?”

Opponenter: Dr. philos, siv.ark. Lisa Brunnstrøm, Umeå, Sv.,  Prof.,dr. scient Jan Våge, NLH, Ås

               

PRAKSIS

Div. praksis:                   

Høsten 1966; Byggepraksis i entreprenørfirmaet Lillevik & Dalen, Sykkylven

Våren 1967; Lærervikariat ved Giske Skule, Giske kommune

 

Studentpraksis:               

Ark. MNAL Mosebach & Skjerve, Ålesund, juni/juli 1969

Medarbeider på konkurranseprosjekt; Rådhus, samf.hus og bank i Moss (innkjøp), kfr. Norske Arkitektkonkurranser nr. 163

Interiørark. NIL Ingmar Relling, Sykkylven, juni 1971

Møbeldesign

 

Privat stilling:                 

Ark. MNAL Bjarne B. Ellefsen, Lillehammer, jan.- des. 1972

Div. boligprosjekter, Lillehammer

 

Off. stilling:                     

Fylkesarkitekten i Oppland, Lilehammer, des. 1972 – juni 1977

Assistering: Lillehammer Fylkessykehus (LFS)

Utredning/romprogram; LFS Barnehage

Utredning/romprogram, Helsesenter Søndre Land

Skisseprosjekt; Ombygging Valle Landbr.skole, Lena

Skisseprosjekt; Undervisn.fløy, Ringebu Folkehuskole

Prosjektering; Ombygging, gml. kommunehus

Prosjektering; Helsehus, Ø. Slidre kommune

Prosjektering; Alderboliger Vågåheimen, Våga kommune

Div. Prosjektering av ombygging/vedlikehold

 

Privat stilling:              

Arkitektfirmaet Vestplan AS, avd.kont. Sykkylven, aug.1977 – okt. 1983

Prosjektering; Eldresenter, Valderøy, Giske kommune

Prosjektering (delvis); Ulstein Sparebank, Ulsteinvik

Prosjektering (delvis); Meroks Fjordhotell, Geiranger

Prosjektering; Orreneset Ungdomssenter, Sykkylven

Prosjektering; Sunnylven Aldersheim, Hellesylt

Prosjektering; Liabygda Sparebank, Stranda

Div. prosjektering av eneboliger samt div. forprosjekter

 

Egen praksis:              

Arkitektpraksis i Sykkylven, jan. 1984 – febr.1992

Kfr. referanseliste

(50% dr.ing.studium NTH 1985/86, 87/88)

 

Stipendiatstilling:         

Institutt for Byggekunst, Fakultet for Arkitektur, NTH, feb.1992 – juni 1993

Arbeid m/ dr.ing.avhandling

 

Egen Praksis:              

Arkitektpraksis i Sykkylven, juni 1993 – jan. 2005

Kfr. referanseliste

 

Egen praksis:               

HAK,  Holen Arkitektkontor, Sykkylven, febr.2005 –

Kfr. referanseliste                    

 

KURSDELTAKINGER/ STIPEND/ VIDEREUTDANNING

år          arr./stad, kurstema

 

1974:    NITO-kurs, Oslo: ”Bærende skjelettkonstruksjoner i betong, stål og tre”

1984:    NAL-kurs, Oslo: ”Byggeskikk – småhus”

:           BAF m/fl., Florø: ”Kystseminaret”

1985:    Inst. for arkitekturhistorie, NTH: ”Bygningsvern, videreg. kurs”

            Tema: ”Industribygg frå 40-åra, Objekt: ”Ekornesmøbler AS, Vik, Sykkylven”

            EEU-kurs, NTH (dr.ing.nivå): ”Kostnadsanalyse for bygningsprosjekt”

1986:    Tildelt universitetsstipend fra NTH

            EEU-kurs, NTH: ”Klima og bygget form”

            Inst. for bygningsteknologi, NTH (dr.ing.nivå): ”Bygninger og solenergi”

            Inst. for byggekunst, NTH: ”Bebyggelse på landsbygda”

1988:    Tildelt universitetsstipend fra NTH

            NIF-kurs, Gol: ”Regulerings- og bebyggelsesplaner

            NIF-kurs, Oslo: ”Næringsparker – nye former for næringsutvikling”

1990:    EEU-kurs, NTH: ”Fysisk detaljplanlegging”

1992:    AHO/NTH, Lifjell, Bø: ”Vitenskapsteori for arkitekter”

:           AHO/NTH/NAL, Oslo: ”Nordiske arkitekturteoridager”

1994/95: BIO-kurs i EDB/DAK, Bøhn & Rønning Data AS, Oslo: Minicad på Macintosh

1996:    Norsk Forms høstkonferanse

            BA-konferansen

1997:    Grunnkurs i Plan- og bygningsrett, Folkeuniversitetet, Ålesund

            BA-konferansen

1998:    Minicad, videreg. kurs, Dakantus AS, Oslo

            NPA-kurs, Oslo: MAKS-Modell for Arkitetkontorets Kvalitetssystem

1999:    Oppdateringskurs, Minicad, Dakantus AS, Oslo

2000:    Rørosseminaret 2000

            Nordisk kirkebyggkonferanse, Stavanger

            Grunnkurs, ArchiCAD, Arktis, Trondheim

2001:    Videregående kurs, ArchiCAD, Arktis, Oslo

2002:    Rørosseminaret 2002

            Videregående kurs, ArchiCAD, Arktis, Oslo

2003:    Endringar og utvikling i forskrifter til PBL, Statens bygn.tekn.etat/Høgskolen i Ålesund

            NAL-kurs, Oslo :”Ansvarlig søker”

2004:    Nytt i ArchiCAD 8, Arktis, Oslo

            Gjennomgang av Plan- og bygningsloven med forskrifter, BE/Høgskolen i Ålesund

            Rørosseminaret 2004

            Seminar ”Materialer i samspill”, Byggmessen Trondheim

            NAL-kurs, Oslo: ”Klimakontroll og energibruk i bygninger”

2005:    NAL-kurs, Trondheim: ”PBL og ansvarlig søker i utførelsesfasen”

            Nyheter i ArchiCAD 9.0, Arktis, Oslo

            NAL-kurs, Oslo: ”Ledelse av arkitektbedrifter”

2006:    Videregående kurs, ArchiCAD, Arktis, Oslo

            NAL-kurs, Oslo: ”Prosjekteringskompetanse”

2007:    ArchiCAD-kurs i ”Mengdeberegning/skjema”, Arktis, Oslo

            Nyheter i ArchiCAD 11.0, Arktis, Oslo

2008:    ArchiCAD-kurs i Reg.plan og Architerra

            NAL-kurs: Mur- og betongarkitektur

            Statens bygn.tekn.etat/Høgskolen i Ålesund: Endringer og utvikling i forskrifter og PBL

            Nyheter i ArchiCAD 12.0, Arktis, Trondheim

2009:    NAL-kurs: Temadag med fokus på bruk av BIM

             NAL-kurs: Fargebruk i arkitekturen

2010:    Kurs i ArchiCAD, Graphisoft Norge, Oslo

            Focus Anbud, Focus Software, Ålesund

            Brannteknisk Prosjektering, Ålesund

            Nyheter i ArchiCAD 14, Graphisoft Norge, Molde

2011:    Solibri Modelchecker Basic, Graphisoft Norge, Oslo

            NAL-kurs: Reguleringsplaner, Oslo

            Gemini Terreng, Powel, Bergen

            NAL-kurs: Prosjekteringsledelse, Oslo

2012:    NAL-kurs: MAKS 2010 og AY 2020

             NAL-kurs: Bygningsfysikk, Trondheim

             Brukerkonferanse, Gemini Terreng, Bergen

             NAL: Arkitekturdagen 12.-14- sept. 2012, Haugesund

             Kurs i ArchiCAD (Open BIM)

2013:    NAL-kurs: Fra arkitektonisk konsept til lekre detaljer

              Lavenergiprogrammet: Prosjektering av passivhus

2014:    Nyhetskurs i ArchiCAD 17

              NAL-kurs: Lærdommer fra Fehn

              NAL-kurs: Eneboligen som møter fremtiden

              Nyhetskurs i ArchiCAD 18

 

STUDIETURER

1971 t.o.m. 1983, Flere studieturer til div. steder og prosjekter som student og ansatt (Danmark, Sverige, Finland, England)

arr. Arkitektavd. NTH, Fylkesarkitekten i Oppland, Arkitektfirmaet Vestplan AS.

1986, Sverige, Klimatilpasn./solenergi, Inst. for bygn.tekn. Arkitektavd., NTH

1988, Polen, Historiske byer/ generell arkitektur, Det Norske Arkitektakademi

1993, Barcelona, Byrom, OL-arkitektur m.m., Inst. for byggekunst, Fakultet for arkitektur, NTH

1997, Malmö, Næringsområde (ark.-økon.utvikl.), NFR-prosjekt           

1997, Glasgow, Næringsområde (ark.-økon.utvikl.), NFR-Prosjekt 

2007, Valencia, Byplan og aktuell arkitektur, Steni Vest 

2010, USA, Studietur  Boston, Pittsburg, New York, Det Norske Arkitektakademi 

2011, London, Aktuell arkitektur, Steni Vest

2013, Ruhr-gebiet, Tyskland, Aktuell arkitektur, Det Norske Arkitektakademi                                   

2013, Amsterdam, Aktuell arkitektur, Steni Vest

 

FAGLIGE TILLITSVERV 

1976-77            Medlem i NAL´s landsstyre for kommunalt ansattes gruppe (KAG)

 

FORFATTERSKAP

TRADISJONELT VESTLANDSHUS MED NY UTSJÅNAD, artikkel i Sykkylvsbladets Bygge- og interiørnr. 1984

SENTRUMSPLAN-GODSTERMINAL, innlegg i Sykkylvsbladet, dat. 03.06.8

PANEL, artikkel i Arkitektnytt, nr. 15, 1984

TILBYGG PÅ EKSISTERANDE HUS, artikkel i Sykkylvsbladets Bygg- og interiørnr., artikkel dat. 12.03.85

SYKKYLVEN SENTRUM – REGULERING OG BYGNINGSFORMER, innlegg i Sykkylvsbladet 1985

REHABILITERING AV HUS, artikkel i Sykkylvsbladets Bygg- og interiørnr., 19.03.86

FORMING AV BYGDE-NORGE, artikkel i Arkitektnytt, nr. 18, 1987

 • OPPRETTING AV KOMMUNAL BYGGESKIKKPRIS I SYKKYLVEN, Ope brev til Sykkylven kulturstyre, publisert i Sykkylvsbladet, dat. 16.10.91

 • NÆRINGSBYGG I BYGDEMILJØ – EIT ARKITEKTURPROBLEM, Doktor ingeniøravhandling 1993:118, Institutt for Byggekunst, NTH, Trondheim, 257s.ill.

 • NÆRINGSBYGG I SYKKYLVEN 1930-1990, artikkel i Årbok for Sykkylven 1997, utgitt av Sykkylven Sogenemnd

 • ARKITEKTUR OG MILJØUTFORMING SIN BETYDNING FOR VERDISKAPNINGEN I BEDRIFTER, Årsrapport fra forprosjekt, Norges Forskningsråd 1997

 • ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN AS VALUE PROMOTERS, a report from a current research project. “Paper” til XIII AESOP-congress Bergen, Norway, july 7-11 1999, I samarbeid med professor Halina Dunin-Woyseth, AHO, og vit.ass./doktorand Cecilie Schjerven, NMH/BI.

 

FOREDRAG/UNDERVISNINGSERFARING

 • 25.02.85  Foredrag på bygge- og bustadmøte, Sykk. Sparebank: BRUK AV ARKITEKT VED PLANLEGGING AV SMÅHUS
 •  
 • Div. fagl. foredrag i Rotaryklubb, videregående skole m.m.
 •  
 • 1986  Foreles. i bygn.vern, Inst. for ark.hist., NTH: GJENBRUK AV INDUSTRIBYGNINGAR
 •  
 • vårsem. 93  Stipendiat m/underv., Inst. for Byggekunst, NTH (prof. Birgit Cold og prof. Edvard  Hiorthøy     
 •  
 • Foreles. på MAF-møte 28.09.95: samandrag av dr.ing. avhandling NÆRINGSBYGG I BYGDMILJØ
 •  
 • Foreles. ved etterutd. i Geografi, for lærarar ved vidareg. skule, Sykkylven Vidareg. Skule (RISS): Bearbeidd versjon av dr.ing. prøveforelesing: KORLEIS KAN DET SKAPAST BETRE LOKALSAMFUNN I NORGE GJENNOM ARKITEKTUR OG PLANLEGGING
 •  
 • Foredrag på møte i Fortidsminneforeninga, Møre og Romsdal: Om byggeskikk i tettstader og på bygdene

 

SPRÅKFERDIGHETER

BOKMÅL

NYNORSK

ENGELSK

 

CV, Februar 2015

 

Sivilarkitekt Odd Holen

MNAL/Dr.ing.

Storgt.1, Pb.131, 6239 Sykkylven

Tlf. 70 25 10 86 /Fax. 70 25 44 53

e-mail: holenark@broadpark.no

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

PERSONALIA

 

Navn:                           Odd Holen

 

Fødselsår/ -sted:          1947, Sykkylven

 

Adresse:                      Kontor:Storgt.1, Pb.131, 6239 Sykkylven

                                   Bolig:   Furevegen 2, Vikedalen, 6230 Sykkylven

 

UTDANNING

 

Eksamen artium:           1966, Ålesund Gymnas

 

Eksamen, NTH:            Det store eksamensarbeidet, Institutt for Byggekunst, Arkitektavd., des.1971

                                    ”Flere boliger på Bakkaune”

 

Dr.ing., NTH:                Dr.ing. m/hovedfag Byggekunst, disputas, den 20. sept. 1994

                                    Avhandling med tittel:

                                    ”Næringsbygg i bygdemiljø – eit arkitekturproblem”

                                   Hovedfaglærer: Prof., sivilarkitekt Berent A. Moe,  Faglig rådgiver: Prof., dr.ing. Arvid Strand

                                               Tema for prøveforlesing:

”Korleis kan det skapast betre lokalsamfunn i Norge gjennom arkitektur og planlegging?”

                                    Opponenter: Dr. philos, siv.ark. Lisa Brunnstrøm, Umeå, Sv.,  Prof.,dr. scient Jan Våge, NLH, Ås

               

PRAKSIS

 

Div. praksis:                 Høsten 1966; Byggepraksis i entreprenørfirmaet Lillevik & Dalen, Sykkylven

                                   Våren 1967; Lærervikariat ved Giske Skule, Giske kommune

 

Studentpraksis:                        Ark. MNAL Mosebach & Skjerve, Ålesund, juni/juli 1969

Medarbeider på konkurranseprosjekt; Rådhus, samf.hus og bank i Moss (innkjøp), kfr. Norske Arkitektkonkurranser nr. 163

 

                                   Interiørark. NIL Ingmar Relling, Sykkylven, juni 1971

                                   Møbeldesign

 

Privat stilling:               Ark. MNAL Bjarne B. Ellefsen, Lillehammer, jan.- des. 1972

 

                                   Div. boligprosjekter, Lillehammer

 

Off. stilling:                  Fylkesarkitekten i Oppland, Lilehammer, des. 1972 – juni 1977

 

                                   Assistering: Lillehammer Fylkessykehus (LFS)

                                   Utredning/romprogram; LFS Barnehage

Utredning/romprogram, Helsesenter Søndre Land

Skisseprosjekt; Ombygging Valle Landbr.skole, Lena

Skisseprosjekt; Undervisn.fløy, Ringebu Folkehøgskole

Prosjektering; Ombygging, gml. kommunehus, Granvollen

Prosjektering; Helsehus, Ø. Slidre kommune

                                   Prosjektering; Alderboliger Vågåheimen, Våga kommune

                                   Div. Prosjektering av ombygging/vedlikehold

 

Privat stilling:               Arkitektfirmaet Vestplan AS, avd.kont. Sykkylven, aug.1977 – okt. 1983

 

Prosjektering; Eldresenter, Valderøy, Giske kommune

Prosjektering (delvis); Ulstein Sparebank, Ulsteinvik

Prosjektering (delvis); Meroks Fjordhotell, Geiranger

Prosjektering; Orreneset Ungdomssenter, Sykkylven

Prosjektering; Sunnylven Aldersheim, Hellesylt

Prosjektering; Liabygda Sparebank, Stranda

Div. prosjektering av eneboliger samt div. forprosjekter

 

Egen praksis:               Arkitektpraksis i Sykkylven, jan. 1984 – febr.1992

                                   Kfr. referanseliste

                                   (50% dr.ing.studium 1985/86, 87/88)

 

Stipendiatstilling:          Institutt for Byggekunst, Fakultet for Arkitektur, NTH, feb.1992 – juni 1993

                                   Arbeid m/ dr.ing.avhandling

 

Egen Praksis:               Arkitektpraksis i Sykkylven, juni 1993 – jan. 2005

                                   Kfr. referanseliste

 

Egen praksis:               Holen Arkitektkontor, Sykkylven, febr.2005 –

                                   Kfr. referanseliste                    

 

 

KURSDELTAKINGER/ STIPEND/ VIDEREUTDANNING

 

år         arr./stad, kurstema

 

1974:    NITO-kurs, Oslo: ”Bærende skjelettkonstruksjoner i betong, stål og tre”

1984:    NAL-kurs, Oslo: ”Byggeskikk – småhus”

:           BAF m/fl., Florø: ”Kystseminaret”

1985:    Inst. for arkitekturhistorie, NTH: ”Bygningsvern, videreg. kurs”

            Tema: ”Industribygg frå 40-åra, Objekt: ”Ekornesmøbler AS, Vik, Sykkylven”

            EEU-kurs, NTH (dr.ing.nivå): ”Kostnadsanalyse for bygningsprosjekt”

1986:    Tildelt universitetsstipend fra NTH

            EEU-kurs, NTH: ”Klima og bygget form”

            Inst. for bygningsteknologi, NTH (dr.ing.nivå): ”Bygninger og solenergi”

            Inst. for byggekunst, NTH: ”Bebyggelse på landsbygda”

1988:    Tildelt universitetsstipend fra NTH

            NIF-kurs, Gol: ”Regulerings- og bebyggelsesplaner

            NIF-kurs, Oslo: ”Næringsparker – nye former for næringsutvikling”

1990:    EEU-kurs, NTH: ”Fysisk detaljplanlegging”

1992:    AHO/NTH, Lifjell, Bø: ”Vitenskapsteori for arkitekter”

:           AHO/NTH/NAL, Oslo: ”Nordiske arkitekturteoridager”

1994/95: BIO-kurs i EDB/DAK, Bøhn & Rønning Data AS, Oslo: Minicad på Macintosh

1996:    Norsk Forms høstkonferanse

            BA-konferansen

1997:    Grunnkurs i Plan- og bygningsrett, Folkeuniversitetet, Ålesund

            BA-konferansen

1998:    Minicad, videreg. kurs, Dakantus AS, Oslo

            NPA-kurs, Oslo: MAKS-Modell for Arkitetkontorets Kvalitetssystem

1999:    Oppdateringskurs, Minicad, Dakantus AS, Oslo

2000:    Rørosseminaret 2000

            Nordisk kirkebyggkonferanse, Stavanger

            Grunnkurs, ArchiCAD, Arktis, Trondheim

2001:    Videregående kurs, ArchiCAD, Arktis, Oslo

2002:    Rørosseminaret 2002

            Videregående kurs, ArchiCAD, Arktis, Oslo

2003:    Endringar og utvikling i forskrifter til PBL, Statens bygn.tekn.etat/Høgskolen i Ålesund

            NAL-kurs, Oslo :”Ansvarlig søker”

2004:    Nytt i ArchiCAD 8, Arktis, Oslo

            Gjennomgang av Plan- og bygningsloven med forskrifter, BE/Høgskolen i Ålesund

            Rørosseminaret 2004

            Seminar ”Materialer i samspill”, Byggmessen Trondheim

            NAL-kurs, Oslo: ”Klimakontroll og energibruk i bygninger”

2005:    NAL-kurs, Trondheim: ”PBL og ansvarlig søker i utførelsesfasen”

            Nyheter i ArchiCAD 9.0, Arktis, Oslo

            NAL-kurs, Oslo: ”Ledelse av arkitektbedrifter”

2006:    Videregående kurs, ArchiCAD, Arktis, Oslo

            NAL-kurs, Oslo: ”Prosjekteringskompetanse”

2007:    ArchiCAD-kurs i ”Mengdeberegning/skjema”, Arktis, Oslo

            Nyheter i ArchiCAD 11.0, Arktis, Oslo

2008:    ArchiCAD-kurs i Reg.plan og Architerra

            NAL-kurs: Mur- og betongarkitektur

            Statens bygn.tekn.etat/Høgskolen i Ålesund: Endringer og utvikling i forskrifter og PBL

            Nyheter i ArchiCAD 12.0, Arktis, Trondheim

2009:    NAL-kurs: Temadag med fokus på bruk av BIM

NAL-kurs: Fargebruk i arkitekturen

2010:    Kurs i ArchiCAD, Graphisoft Norge, Oslo

            Focus Anbud, Focus Software, Ålesund

            Brannteknisk Prosjektering, Ålesund

            Nyheter i ArchiCAD 14, Graphisoft Norge, Molde

2011:    Solibri Modelchecker Basic, Graphisoft Norge, Oslo

            NAL-kurs: Reguleringsplaner, Oslo

            Gemini Terreng, Powel, Bergen

            NAL-kurs: Prosjekteringsledelse, Oslo

2012:    NAL-kurs: MAKS 2010 og AY 2020

 

STUDIETURER

 

år         reisemål           tema                                                    arrangør

 

1971     Danmark                                                                     Arkitektavd. NTH

t.o.m.   Sverige            Flere studieturer til div. steder               Fylkesark. i Oppland

1983     Finland             og prosjekter som student og ansatt     Arkitektfirmaet Vestplan AS                  England                      

 

1986     Sverige            Klimatilpasn./solenergi                         Inst. for bygn.tekn. Arkitektavd., NTH

 

1988     Polen               Historiske byer/ generell arkitektur         Det Norske Arkitektakademi

 

1993     Barcelona         Byrom, OL-arkitektur m.m.                    Inst. for byggekunst, Fakultet for

arkitektur, NTH

 

1997     Malmö              Næringsområde (ark.-økon.utvikl.)        NFR-prosjekt

           

1997     Glasgow           Næringsområde (ark.-økon.utvikl.)        NFR-Prosjekt

 

2007     Valencia           Byplan og aktuell arkitektur                   Steni Vest

 

2010     USA                 Studietur  Boston, Pittsburg, New YorkDet Norske Arkitektakademi

 

2011                            LondonAktuell arkitektur                       Steni Vest

 

FAGLIGE TILLITSVERV

 

1976-77            Medlem i NAL´s landsstyre for kommunalt ansattes gruppe (KAG)

 

FORFATTERSKAP

 

 • TRADISJONELT VESTLANDSHUS MED NY UTSJÅNAD, artikkel i Sykkylvsbladets Bygge- og interiørnr. 1984

 

 • SENTRUMSPLAN-GODSTERMINAL, innlegg i Sykkylvsbladet, dat. 03.06.84

 

 • PANEL, artikkel i Arkitektnytt, nr. 15, 1984

 

 • TILBYGG PÅ EKSISTERANDE HUS, artikkel i Sykkylvsbladets Bygg- og interiørnr., artikkel dat. 12.03.85

 

 • SYKKYLVEN SENTRUM – REGULERING OG BYGNINGSFORMER, innlegg i Sykkylvsbladet 1985

 

 • REHABILITERING AV HUS, artikkel i Sykkylvsbladets Bygg- og interiørnr., 19.03.86

 

 • FORMING AV BYGDE-NORGE, artikkel i Arkitektnytt, nr. 18, 1987

 

 • OPPRETTING AV KOMMUNAL BYGGESKIKKPRIS I SYKKYLVEN, Ope brev til Sykkylven kulturstyre, publisert i Sykkylvsbladet, dat. 16.10.91

 

 • NÆRINGSBYGG I BYGDEMILJØ – EIT ARKITEKTURPROBLEM, Doktor ingeniøravhandling 1993:118, Institutt for Byggekunst, NTH, Trondheim, 257s.ill.

 

 • NÆRINGSBYGG I SYKKYLVEN 1930-1990, artikkel i Årbok for Sykkylven 1997, utgitt av Sykkylven Sogenemnd

 

 • ARKITEKTUR OG MILJØUTFORMING SIN BETYDNING FOR VERDISKAPNINGEN I BEDRIFTER, Årsrapport fra forprosjekt, Norges Forskningsråd 1997

 

 • ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN AS VALUE PROMOTERS, a report from a current research project. “Paper” til XIII AESOP-congress Bergen, Norway, july 7-11 1999, I samarbeid med professor Halina Dunin-Woyseth, AHO, og vit.ass./doktorand Cecilie Schjerven, NMH/BI.

 

FOREDRAG/UNDERVISNINGSERFARING

 

25.02.85           Foredrag på bygge- og bustadmøte, Sykkylven Sparebank: BRUK AV ARKITEKT VED PLANLEGGING AV SMÅHUS

 

------------            Div. fagl. foredrag i Rotaryklubb, videregående skole m.m.

 

ca. 1986           Foreles. i bygn.vern, Inst. for ark.hist., NTH: GJENBRUK AV INDUSTRIBYGNINGAR

 

 • Foredrag i Stranda og Sykkylven Roteract-klubb: NORSK BYGGESKIKK

 

vårsem. 93       Stipendiat m/underv., Inst. for Byggekunst, NTH (prof. Birgit Cold og prof. Edvard

Hiorthøy)

 

 • Foreles. på MAF-møte 28.09.95: samandrag av dr.ing. avhandling NÆRINGSBYGG I BYGDMILJØ

 

 • Foreles. ved etterutd. i Geografi, for lærarar ved vidareg. skule, Sykkylven Vidareg. Skule (RISS): Bearbeidd versjon av dr.ing. prøveforelesing: KORLEIS KAN DET SKAPAST BETRE LOKALSAMFUNN I NORGE GJENNOM ARKITEKTUR OG PLANLEGGING

 

 • Foredrag på møte i Fortidsminneforeninga, Møre og Romsdal: Om byggeskikk i tettstader og på bygdene

 

SPRÅKFERDIGHETER

 

BOKMÅL

NYNORSK

ENGELSK

 

CV, Oktober 2013