Velkommen !

En prioriterer det faglige synspunktet at plan- og bygningsprosjekter befinner seg i skjæringspunktet mellom arkitektonisk nyorientering og respekt for stedskarakter. Målsettinga er å være et pålitelig og solid kontor innen arkitekturfaget. Ønsket er gjennom engasjert arkitektur å ivarteta helheten i utforming av mindre og større prosjekter til beste for byggherren og det omgivende miljø.

Alt arbeid som utføres på kontoret skal være av høg standard. Målet er arkitektonisk kvalitet og god faglig utførelse i overensstemmelse med krav i forskrifter og lover, samt at kundens krav nedfelt i romprogram og kontrakt blir overholdt fra planlegging til ferdig bygg.

Sivilarkitekt Odd Holen
MNAL/Dr.ing.

Kontakt oss


Tel:  917 95 711

holenark@broadpark.no

Aktuelt

Aktuelle Prosjekter

Aktuelle Prosjekter 07.07.15

Ny nettside

Velkommen til vår nye nettside!

Se alle nyheter